Kancelaria Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak

Konkurs fotograficzny „Praca z Unią Europejską w tle” dla mieszkańców Dolnego Śląsk

 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Praca z Unią Europejską w tle” skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czekamy na zdjęcia, które zilustrują np.  sylwetki osób w trakcie wykonywania pracy, miejsca jej wykonywania oraz opis potwierdzający powiązanie miejsca pracy, wykonywanego zawodu ze wsparciem w postaci zdobytych kwalifikacji i umiejętności, utworzonych stanowisk pracy, dzięki udziałowi w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub wybudowanych obiektów, ze środków Unii Europejskiej.
 
Do zdjęcia/zdjęć dołącz część opisową w której opisz co przedstawia fotografia, gdzie została wykonana oraz w jaki sposób jest ona powiązana ze wsparciem pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych funduszy Unii Europejskiej.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Pracę (w formie zdjęcia/zdjęć wraz z częścią opisową)  w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej wraz z wypełnionym, podpisanym i wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs fotograficzny „Praca z Unią Europejską w tle

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 20.04.2015r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Dla laureatów Konkursu przygotowaliśmy trzy, równorzędne nagrody finansowe w wysokości 750 zł oraz pięć wyróżnień po 300 zł

Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Oddział ds. Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail:pawel.pacek@dwup.pl .

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu fotograficznego „Praca z Unią Europejską w tle”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


wszystkie prawa zastrzeżone Kancelaria Projekty Europejskie Mirosława Adamczak