Kancelaria Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w III edycji Konkursu " Jak EFS zmienił moje życie".

 

Udział w konkursie mogą wziąć uczestnicy projektów, członkowie rodzin uczestników projektów oraz osoby zaangażowane w realizację  projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Krótką opowieść pt. „EFS zmienił moje życie – III edycja” (maksymalnie 2 strony A4, czcionka rozmiar 12 tekstu w postaci wywiadu/opisu/opowieści – przygotowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu) nalezy nadesłać wraz ze zdjęciem (np. autora, obiektów, grupy osób, wydarzenia) powiązanym z częścią opisową pracy konkursowej.

Na laureatów czekają trzy, równorzędne nagrody finansowe w wysokości 750 zł oraz trzy wyróżnienia po 350 zł

Prace na Konkurs przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu należy przesłać do dnia 20.04.2015r. na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław z dopiskiem na kopercie Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – III edycja”

Wybrane prace zostaną w całości lub w części opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym, publikacjach promujących PO KL przygotowywanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz na stronie www.pokl.dwup.pl oraz profilu DWUP na portalu społecznościowym Facebook

Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Oddział ds. Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail:pawel.pacek@dwup.pl .

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.


Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie” 

wszystkie prawa zastrzeżone Kancelaria Projekty Europejskie Mirosława Adamczak