Kancelaria Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak

Kancelaria- Projekty Europejskie  wraz z partnerem Stowarzyszenie Asystentów Edukacji  Romskiej w Polsce rozpoczęła realizację nowego projektu " Aby Romom żyło się lepiej- Romengie kaj te dziwen fededyr"  o nr KSI POKL.01.03.01-00-655/13 współfinansowanego ze środkow Unii Europejskiej.

Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie: 1.3.1. Projekty na rzecz społeczności romskiej

 

 Ze względu na wielopoziomowy charakter działań przewidzianych w projekcie zakłada się 3 docelowe grupy odbiorców: dzieci i młodzież romską i polską, dorosłych przedstawicieli społeczności romskiej oraz pracowników instytucji działających na Dolnym Śląsku i podejmujących działania na rzecz Romów, tj. szkoły, urzędy, sądy, szpitale, policja, MOPS oraz inne organizacje pozarządowe.

 

 

Bardzo ważne jest wsparcie pracowników instytucji publicznych oraz stworzenie sieci współpracy pomiędzy nimi a grupą docelową. Istotne jest przekazanie  wiedzy o społeczeństwie i kulturze romskiej oraz przełamanie stereotypów dotyczących tej grupy.

 

 W ramach realizacji projektu, Kancelaria- projekty Europejskie ogłasza nabór na szkolenie dedykowane pracownikom instytucji działających  lub planujących działania na rzecz Romów:

 

W programie przewidziano 80 h szkolenia z zagadnień takich jak:

edukacja międzykulturowa

wiedza o kulturze romskiej

trening antydyskryminacyjny

zarządzanie różnorodnością

umiejętności interpersonalne

 

Szkolenia odbywać się będą we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 74 co 2 tygodnie w dni powszednie,  w modułach 2 dniowych po 10 godzin dydaktycznych

 

Zapewniamy:

zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowanie

catering

materiały szkoleniowe

 

 

Warunki uczestnictwa:

- zatrudnienie w instytucji  służb publicznych bądź organizacji pozarządowej działającej w środowisku multikulturowym

 

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego i przesłania go drogą elektroniczną, pocztową lub złożenia osobiście  w biurze projektu.

wszystkie prawa zastrzeżone Kancelaria Projekty Europejskie Mirosława Adamczak