Kancelaria Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak

Kancelaria – Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak  kończy realizację projektu „Nowy zawód nową szansą na pracę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu „Nowy zawód nową szansą na pracę” oferowaliśmy:

 • szkolenie zawodowe  z zakresu opieki nad osobami starszymi – 210 h,
 • kurs języka obcego – 80 h,
 • kurs pierwszej pomocy z certyfikatem PCK – 16 h,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • 3 miesiące płatnego stażu,
 • stypendium szkoleniowe,
 • zakwaterowanie lub zwrot kosztów dojazdu,
 • catering w czasie trwania szkolenia,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

Ostatnia grupa stazystów zakonczyła pracę w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Uczestnicy otrzymali  zaświadczenia o odbyciu szkolenia i stażu zawodowego oraz zaświadczenia o przebytym kursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W projekcie uczestniczyły osoby:

 • zamieszkujące  lub uczące się w powiatach:  dzierżoniowskim, górowskim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim ziemskim, lubańskim, lwóweckim, wałbrzyskim, wołowskim, ząbkowickim oraz złotoryjskim[1],
 • pozostające  bez zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (w tym mogą być osoby zarejestrowane w PUP),
 • w wieku 50-64.
wszystkie prawa zastrzeżone Kancelaria Projekty Europejskie Mirosława Adamczak